<!-- Aktualno�ci, portal finansowy, wiadomo�ci --> <h1><a href="http://xn--infogieda-wub.pl/index.php?strona=aliasy/">Finanse - InfoGie�da.pl</a> </h1> <p>InfoGie�da.pl - Portal finansowy z naj�wie�szymi wiadomo�ciami finansowymi w Polsce. Raporty i analizy finansowe, gie�da, pieni�dze, fundusze. Opisy kredyt�w, kont bankowych i innych ofert finansowych. Dyskusje fachowc�w </p> Aktualno�ci, portal finansowy, wiadomo�ci<br> <a href="http://www.fuks.pl">Darmowe aliasy www Fuks.pl</a>